Betreiben eines Navigon 70 plus an USB Autosteckdose